Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

Ανεβαίνει το χρηματιστήριο έρχεται το κοινό... Πέφτει το χρηματιστήριο φεύγει το κοινό!
Aν το έπαιρνε κανείς κατά γράμμα, δεν θα έπρεπε καν να μιλάει για την «ψυχολογία του χρηματιστηρίου», επειδή το χρηματιστήριο είναι ψυχολογία. Die Verwirrung der Verwirrungen (H σύγχυση των συγχύσεων) είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου για το χρηματιστήριο και εκδόθηκε το 1688.
Κύκλοι όπως η παλίρροια και η άμπωτη, η εναλλαγή των εποχών, η αδιάλειπτη αλλαγή των φάσεων της σελήνης επηρεάζουν τη φύση. και στην κοινωνική ζωή συναντάμε κύκλους, όπως την εναλλαγή της άνθισης και της ύφεσης στην οικονομία, τον πόλεμο και την ειρήνη μεταξύ των λαών ή πάλι την ταλάντευση μεταξύ αισιοδοξίας-καινοτομίας και απαισιοδοξίας-στασιμότητας στην ιστορία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Tο ίδιο συμβαίνει και στο χρηματιστήριο. εδώ η ψυχολογία της μάζας ωθεί ως καθοριστική κινητήρια δύναμη αυτή τη συνεχή κίνηση.
Έχω αναπτύξει ύστερα από εμπειρία και παρατήρηση δεκαετιών τη θεωρία της κυκλικής εξέλιξης των τιμών στο χρηματιστήριο (είτε πρόκειται για μετοχές, ομόλογα, πολύτιμα μέταλλα, πρώτες ύλες -δηλαδή για όλες εκείνες τις αγορές στις οποίες υπάρχει κερδοσκοπία), προκειμένου να καταστήσω πιο σαφές στον αναγνώστη τι γίνεται στις χρηματαγορές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στο μοντέλο μου:
Κάθε χρηματιστηριακός κύκλος αποτελείται από τρεις φάσεις:

1. την φάση της διόρθωσης,
2. την φάση της προσαρμογής ή συνοδείας,
3. την φάση της υπερβολής.

Αντρε Κοστολάνι

Δεν υπάρχουν σχόλια: