Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007

Ερως και χρηματιστήριο


Η περίοδοι οικονομικής ευφορίας κάνουν του ανθρώπους να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς. Ξοδεύουν περισσότερα, ξενυχτούν, διασκεδάζουν και κυρίως ερωτεύονται ευκολότερα και συχνότερα. Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση ότι οι φούστες των γυναικών γίνονται πιο κοντές σε περιόδους οικονομικής ευφορίας και μακραίνουν στις υφέσεις. Η δεκαετία του 1920-1930 ήταν μια περίοδος οικονομικής ευφορίας και οι συνέπειες αυτής της ευφορίας ήταν εμφανείς στην μουσική, τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία. Ο διάχυτος ερωτισμός στο έργο της Ταμάρα Λεμπίκα είναι χαρακτηριστικός αυτής της περιόδου.
Η οικονομική ευφορία της δεκαετίας 1920-30 διακόπηκε από το κραχ του 1929.
Born in Warsaw in 1898. Lived in Russia with her family and Paris with her first husband. While in Paris she received her first painting lessons from André Lhote and Maurice Denis. The Gallerie Colette Weill soon started selling her works. Her husband Tadeusz Lempicki was a well-off attorney. Fame came in 1925 with her first Art Deco exhibition in Paris. She married Baron Raoul Kuffner in 1933 divorcing her husband. Her work was decreasing in value due to the advent of Abstract Expressionism and her advancing age which halted her career in the 1950's and 1960’s but later and gradually, as Art Deco and figurative painting came into favour again, she was rediscovered by the art world . She was the one most noticeably pursued the style "Arts Decoratifs", one of the most memorable was Tamara de Lempicka. She died in her sleep on March 18, 1980.
Art Deco refers to a classical, symmetrical, rectilinear style, having reached its high point between 1925-1935. It drew its inspiration from such serious art movements as Cubism, Futurism, and the influence of the Bauhaus. In Paris, it was a dominant art form of the 1920-1930 period.
Jazz Age, flappers, Prohibition, the Charleston, gangsters, The Great Gatsby, Mary Pickford, and F. Scott Fitzgerald. Is it the 20s ??

Δεν υπάρχουν σχόλια: