Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2007

Κυβισμός και χρηματιστήριο
Τα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν την καθημερινή ζωή ή το χρηματιστήριο, στην περίπτωση του κυβισμού είναι δυο: Το πρώτο έχει να κάνει με την χροιά ανάλυσης και επανασύνθεσης όλων των απόψεων γιατί η απόλυτη βεβαιότητα για την πραγματικότητα που βλέπουμε είναι συνήθως το πρώτο βήμα για την ολική καταστροφή.

Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι για πρώτη φορά στη ζωγραφική συμπεριλαμβάνεται η έννοια χρόνος σε μια στατική εικόνα στο μουσαμά. Π.χ. ένα πρόσωπο σε ένα πίνακα κυβιστή ζωγράφου αποτυπώνεται με κομμάτια του προφίλ και του ανφάς. Δηλαδή διαφορετικές οπτικές γωνίες σε διαφορετικές στιγμές. Είναι η απάντηση της ζωγραφικήs στην αρχόμενη τέχνη της κινηματογραφίας εκείνη την εποχή.

Για τον επενδυτή η απόλαυση της κυβιστικής ζωγραφικής πέρα από μια εναλλακτική επένδυση αποτελεί και ένα καλό πεδίο άσκησης στην διάλυση και ανασύνθεση ενός ισολογισμού, μια κερδοσκοπικής κίνησης ή των προσδοκιών για μια μελλοντική επενδυτική κίνηση. Πάντα υπάρχει ένα κεντρικό θέμα που ανασυντίθεται από πολλά επιμέρους τμήματα. Παράλληλα η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας του χρόνου σε μια επενδυτική κίνηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας.


ΚΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: