Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Τα του οικονομικού κύκλου


Πολύ συχνά η εξέλιξη των τιμών αντιτίθεται μάλιστα στην θεμελιώδη κατεύθυνση. Τότε η οικονομική ευφορία φέρνει υψηλότερα επιτόκια (όπως το εξήγησα παραπάνω), μικρότερη ρευστότητα, επειδή οι ίδιες οι επιχειρήσεις χρειάζονται όλα τα διαθέσιμα χρήματά τους για άμεσες επενδύσεις. 

Γι' αυτό το λόγο συχνά συμβαίνει κατά τη διάρκεια μίας οικονομικής ύφεσης και μιας υποχώρησης των επιτοκίων να ανεβαίνει το χρηματιστήριο, αν και οι θεμελιώδεις παράγοντες, δηλαδή τα κέρδη και τα μερίσματα, δεν επιτρέπουν τέτοιες προσδοκίες. 

Σε μία περίοδο οικονομικής αναγέννησης, όταν το εμπόριο και η βιομηχανία ανθούν και τα διαθέσιμα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για επεκτάσεις, οι αρχές (Κεντρική Τράπεζα, κυβέρνηση) καταφεύγουν σε περιοριστικά μέτρα για να αποφύγουν μία ενδεχόμενη υπερθέρμανση της οικονομίας. Αυξάνεται το προεξοφλητικό επιτόκιο και εισάγονται πιστωτικοί περιορισμοί. Επίσης επιβάλλονται περιορισμοί στην ποσότητα του χρήματος. 

Oι τράπεζες αυξάνουν τους χρεωστικούς τόκους, περικόπτουν ή στη χειρότερη περίπτωση αναστέλλουν μάλιστα τις εγκεκριμένες πιστώσεις κ.λπ. 

ΑΝΤΡΕ ΚΟΣΤΟΛΑΝΙ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: