Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Το χρηματιστήριο είναι 90% ψυχολογία


Για να μπορεί κανείς να εκτιμήσει έστω και λίγο την αντίδραση του κοινού στα γεγονότα, η ανάλυση της τεχνικής δομής της αγοράς είναι κατά την άποψή μου ο καλύτερος οδηγός.Όπως είπαμε ήδη: βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα το χρηματιστήριο είναι κατά 90% ψυχολογία! Μακροπρόθεσμα, οι θεμελιώδεις αρχές είναι αυτές που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο.


O καθοριστικός παράγοντας της βραχυπρόθεσμης τάσης του χρηματιστηρίου είναι "πέραν της ψυχολογίας" η τεχνική δομή της αγοράς. δηλαδή: αν τα αξιόγραφα βρίσκονται σε χέρια επενδυτών με γερά κεφάλαια και γερά νεύρα ή σε χέρια που τρέμουν.


Βραχυπρόθεσμα η κατάσταση της οικονομίας δεν έχει καμιά απολύτως επίδραση στις τιμές των μετοχών, στα επιτόκια και στις τάσεις του οικονομικού κλάδου παρά μόνο ως προς το ότι μερικοί κερδοσκόποι βγάζουν απ' αυτά τα μεγέθη συμπεράσματα για τις εξελίξεις σε μελλοντικές ημερομηνίες.


Nα θυμάστε: οι τιμές ανεβαίνουν όταν οι αγοραστές βρίσκονται υπό ισχυρότερη υλική ή ψυχολογική πίεση απ' ό,τι οι πωλητές. Δεν επηρεάζουν τα γεγονότα τις τιμές του χρηματιστηρίου, αλλά είναι οι αντιδράσεις του κοινού στα γεγονότα αυτές που τις επηρεάζουν.


O καθοριστικός παράγοντας για τη μεσοπρόθεσμη τάση του χρηματιστηρίου είναι "πέραν της ψυχολογίας του κοινού" το κατώτατο επιτόκιο.


O τόκος, δηλαδή η ρευστότητα στην αγορά κεφαλαίου, αποφασίζει αν θα είναι ισχυρότερη η ζήτηση ή η προσφορά. O τόκος έχει άμεση επιρροή στην αγορά των δανείων: όταν η απόδοση των δανείων μικραίνει, προσέρχονται περισσότερα ρευστά διαθέσιμα στο χρηματιστήριο.


Όμως αυτή η επίδραση των τόκων πάνω στο χρηματιστήριο γίνεται αντιληπτή μόνον αφού περάσει ένα συγκεκριμένο διάστημα: μεσοπρόθεσμα.


Αντρέ Κοστολάνι

Δεν υπάρχουν σχόλια: