Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Τι σημαίνει η αστάθεια

Σε μια μείζονα κορυφή ή έναν μείζονα πυθμένα, η αστάθεια τείνει να αυξάνεται.
Μια ισχυρή τάση τιμής χαρακτηρίζεται από την επίμονη κίνηση της τιμής προς μία κατεύθυνση.

Κατά συνέπεια, μια αύξηση της αστάθειας μπορεί να σημαίνει απότομη παρουσία μιας κίνησης με αντίθετη τάση. Αν μια μετοχή ανεβαίνει σταθερά και επίμονα, η αστάθειά της είναι πολύ χαμηλή. Καθώς πλησιάζει στην κορύφωσή της, και οι παίκτες της αγοράς είναι όλο και πιο αβέβαιοι αν η τάση θα συνεχίσει, οι κύκλοι αγορών και πωλήσεων είναι πιο πυκνοί, υποδηλώνοντας τη διχασμένη κοινή γνώμη.

Αστάθεια 5 ημερών Είναι απλώς η μέση πενθήμερη απόκλιση της τιμής κλεισίματος της μετοχής.* [*Η μέση απόκλιση της απόδοσης (standard deviation of return) είναι ένα στατιστικό εργαλείο που μετρά τις πιθανότητες που έχει η απόδοση μιας μετοχής να πέσει μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο.

Για παράδειγμα, η μέση απόκλιση του 0,50 σε μια μετοχή 60 δολαρίων σημαίνει ότι η μετοχή έχει χοντρικά δύο στις τρεις πιθανότητες να ανέβει ή να κατέβει 50 σεντς, και μία στις εννιά πιθανότητες να ανέβει ή να πέσει 1 δολάριο, το διπλάσιο δηλαδή της μέσης απόκλισης. Βεβαίως, η εξέταση της αστάθειας είναι πέραν των στόχων αυτού του βιβλίου. Επιλέξαμε τη μέση απόκλιση επειδή είναι προσιτή σε όλους τους επενδυτές που έχουν το ανάλογο πρόγραμμα υπολογιστή.

Επίσης, ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου πολύ συχνά εκφράζεται με όρους μέσης απόκλισης. Οι επενδυτές που έχουν στους υπολογιστές τους προγράμματα τεχνικής ανάλυσης έχουν μια ευρύτατη ποικιλία δεικτών της αστάθειας. Εμείς βρήκαμε το (average true range), το οποίο και χρησιμοποιούμε περισσότερο.

Προειδοποίηση: Η αστάθεια άλλοτε αυξάνεται στην κορυφή και άλλοτε στον πυθμένα.Για να μπορέσετε να καταλάβετε πού βρίσκεστε, πρέπει να μελετήσετε πού βρισκόταν η μετοχή. Αν βρισκόταν σε ισχυρή ανοδική τάση και έχετε αύξηση της αστάθειας, αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι επίκειται κορυφή.

Βεβαίως, όπως και άλλοι αντιθετικοί δείκτες, η αστάθεια είναι απλώς ένα εργαλείο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές.

Όπως και να έχει, εμείς πιστεύουμε ότι, τις περισσότερες φορές, οι κορυφές ή οι πυθμένες των τιμών συνοδεύονται από υψηλή αστάθεια, κάτι που οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητούν πριν αγοράσουν ή πουλήσουν μια μετοχή. Βρήκαμε ότι μια απότομη άνοδος στην πενθήμερη μέση απόκλιση της τιμής κλεισίματος μιας μετοχής είναι καλός δείκτης επικείμενης αντιστροφής της τιμής αν συνοδεύεται από απότομη εκτίναξή της προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Η μέτρηση της μέσης απόκλισης ως μέσου όρου των τελευταίων πέντε συναλλακτικών ημερών έχει αρκετή ευαισθησία ώστε να αξίζει να μελετηθεί, παρ' όλα αυτά όμως αμβλύνει το περιθώριο των διακυμάνσεων από μέρα σε μέρα.

Κόντρα Στο Ρεύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: