Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Η διάρκεια μιας τάσης είναι απρόβλεπτη

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το χρόνο διάρκειας μιας τάσης Μερικές τάσεις έχουν ξεσπάσματα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Ο καλύτερος δείκτης ότι μια επένδυση μπορεί να συνεχίσει να κινείται υψηλότερα ή χαμηλότερα είναι η ολοκλήρωση ενός ξεσπάσματος. Πάντα, τα περισσότερα χρήματα μένουν στο τραπέζι από επενδυτές που ξεπουλάνε πολύ νωρίς σε μια ανοδική τάση.

Ακριβώς τη στιγμή που οι επενδυτές πιστεύουν ότι έχουν δει την κορυφή, αρχίζει να εγκαθίσταται μια καινούρια και ακόμη πιο εκπληκτική ανοδική τάση. Οι επενδυτές δεν μπορούν να προβλέψουν τέτοιες τάσεις.

Οι αντιθετικοί, που αγόρασαν τη μετοχή στα 45 δολάρια, θα μπορούσαν κάλλιστα να πουλήσουν μετά την πρώτη κορυφή, προτιμώντας άλλες πιο σίγουρες πιθανότητες. Ή θα μπορούσαν να κρατήσουν τη μετοχή, περιμένοντας να αναπτυχθεί μια άκρως αισιόδοξη γνώμη.

Ο κίνδυνος φυσικά είναι μήπως αυτή η άκρως αισιόδοξη γνώμη δεν αναπτυχθεί ποτέ.

Κόντρα στο Ρεύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: