Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Πότε είναι αργά για αντιθετική θέση..

Μόλις μια τάση γίνει εμφανής, είναι πολύ αργά για να εφαρμόσουμε αντιθετικές επενδυτικές αρχές.

Από τη στιγμή που, φιλοσοφικά, οι αντιθετικοί επενδυτές διαφωνούν με τη γνώμη της πλειοψηφίας όταν αγοράζουν ή πουλάνε, οι μετοχές τους προφανώς δεν πρέπει να έχουν τρέχουσα τάση τιμής προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι τάσεις υπάρχουν μόνο μετά από μια μετατόπιση της κοινής γνώμης και μόνο αφού αυτή η γνώμη αρχίσει να ισχυροποιείται καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές προσχωρούν σ' αυτή.
Οι αντιθετικοί που προσβλέπουν σε επενδύσεις, οι οποίες έχουν ήδη ισχυρές τάσεις τιμών, έχουν παρεκκλίνει από την επενδυτική τους φιλοσοφία.

Οι αντιθετικοί επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν ή να: κάνουν ακάλυπτες πωλήσεις πρέπει να κοιτάζουν για ένα από τα εξής δύο πράγματα-Μια διόρθωση όπου θα αγοράσουν ή θα πουλήσουν αντίθετα προς την καθιερωμένη τάση-Μια επένδυση στην οποία δεν υπάρχει τάση είτε πρόκειται να πουλήσετε μετά από μια μακρά άνοδο της τιμής, είτε να αγοράσετε για να αντικαταστήσετε δανεισμένες μετοχές, αφού έχετε βγάλει κέρδος κάνοντας ακάλυπτες πωλήσεις) απαιτείται να βρείτε μια ισχυρή τάση αντίθετα προς την οποία θα εργαστείτε.

Με άλλα λόγια, οι αντιθετικοί επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν μια μετοχή πρέπει να κοιτάζουν για μία από τις παρακάτω δύο περιστάσεις:-Η μετοχή βρίσκεται σε παρατεταμένη πτώση, η οποία τη δεδομένη στιγμή ξεπερνά το 50%.-Η μετοχή περνά σε μία άτονη φάση, χωρίς τάση, μετά από μια μακρόχρονη πτώση της τιμής της.

Κόντρα Στο Ρεύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: